CO2 Laser

CO2 Laser คืออะไร?
CO2 Laser เป็นนวัตกรรมสำคัญของเลเซอร์ผิวหนังด้วยความยาวคลื่น 10,600 nm มีคุณสมบัติพิเศษซึ่งจะถูกดูดซับด้วยโมเลกุลของน้ำที่อยู่ในเซลล์ และเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนอย่างรวดเร็ว ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นจนเกิดกระบวนการ ระเหยกลายเป็นไอ (Vaporization) และเกิดการแข็งตัวของเลือด (Coagulation) ของหลอดเลือดขนาดเล็กใต้ผิวหนังไปพร้อมๆ กัน CO2 Laser มีความละเอียดในการทำงานสูงมาก จึงสามารถเลือกตัดเฉพาะเนื้อเยื่อที่ต้องการโดยไม่สร้างความเสียหายให้กับ เนื้อเยื่อโดยรอบ ไม่มีเลือดออกและไม่ต้องเย็บแผล

นอกจากนี้ CO2 Laser ยัง ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาแห่งประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาปัญหาผิวหนังได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย

CO2 Laser มีประโยชน์อย่างไร?
ด้วยคุณสมบัติพิเศษดังกล่าว CO2 Laser จึงสามารถใช้ในการรักษาปัญหาผิวหนังต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

  • รักษาสิวอุดตัน (Comedones)
  • รอยแผลเป็นจากสิว (Acne Scar)
  • ขี้แมลงวัน (Lentigenes)
  • ไฝ (Nevus)
  • กระเนื้อ (Seborrheic Keratosis)
  • ติ่งเนื้อ (Skin Tags)
  • ต่อมไขมันโต (Sebaceous Gland Hyperplasia, SGH)
  • สิวหิน (Syringoma)
  • หูด (Wart)

CO2 Laserมีขั้นตอนการทำอย่างไร?
ก่อนทำ CO2 Laser  จะมีการทายาชาหรือฉีดยาชาบริเวณที่ต้องการรักษา ทำให้ขณะรับการรักษาจะไม่รู้สึกเจ็บปวดเลย

หลังจากทำ CO2 Laser หลังทำการรักษา ควรเลี่ยงการโดนน้ำบริเวณแผลประมาณ 24 ชั่วโมง และต้องทาขี้ผึ้งฆ่าเชื้อ จนครบ 7 วัน สะเก็ดแผลจะหลุดออกเห็นเป็นผิวสีชมพูอยู่ไม่กี่วัน ก็จะหายเป็นปกติโดยทั่วไปแล้วแผลที่เกิดจาก CO2 Laser ปากแผลจะเรียบและมีขนาดเล็กมาก ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดแผลเป็น