About Us

“ด้วยความมุ่งของแพทย์หญิงกนกวรรณและทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านผิวพรรณของเราทุกคน Kediglow; Dermatology & Aesthetic Lasers ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพผิว พรรณและความงาม พร้อมการบริการที่อบอุ่นเอาใจใส่ และได้มาตรฐาน ทำให้ทุกวินาทีของการดูแลแก้ปัญหาความงามของผิวพรรณ ใบหน้า รูปร่างและเลเซอร์เป็นเรื่องไม่ยุ่งยาก คุ้มค่า ใช้เวลาน้อยและได้ผลลัพธ์ที่ดีจนสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวเอง”

หลังจากจบการศึกษาเกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแพทย์หญิงกนกวรรณ เศรษฐพงศ์วนิช (หมอเกด) ได้ออกไปปฏิบัติทำหน้าที่แพทย์เพื่อหวังให้ผู้ป่วยปราศจากโรคภัย และมีสุขภาพที่ดี เป็นเวลาหลายปี จากนั้นได้มีโอกาสก้าวเข้าสู่เวทีการประกวดความงาม Miss Thailand Universe 2005  และได้รับตำแหน่ง รองอันดับ 1  Miss Thailand Universe 2005

พบว่านอกจากความงามของจิตใจแล้ว ความสวยงามภายนอกก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการเสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจสำหรับทุกๆคนด้วยจึงเป็นแรงบันดาลใจในการทุ่มเทเพื่อศึกษาต่อเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง ในปัจจุบันแพทย์หญิง กนกวรรณ เศรษฐพงศ์วนิช (หมอเกด)  เป็นผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ Kediglow; Dermatology &Aesthetic Lasers และอาจารย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง

จากประสบการณ์การทำงานในวงการผิวหนัง เลเซอร์และความงาม มาอย่างยาวนาน ได้ตระหนักว่าคลินิกผิวหนัง เลเซอร์และความงามที่ดีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร จึงได้คัดสรรและรวบรวมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ด้านผิวหนัง เลเซอร์ และความงาม ,เทคโนโลยี และนวัตกรรมอันทันสมัยมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ,การบริการพิเศษที่เน้นความเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้าแบบฉบับ Premium  ทั้งนี้ Kediglow ยังมีทีมแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมความงามจาก PAI (Preecha Aesthetical Institute) จึงทำให้ Kediglow เป็นศูนย์ความงามที่ให้บริการแบบครบวงจร