คุณหมอเกดวิทยากรในงาน

คุณหมอเกดได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้คำปรึกษาเรื่องการบำรุงรักษาและทรีตเม้นที่เหมาะสมหลังการทำ Laser ผิว ที่งาน Eucerin,  Siam Paragon

7773_468480969907100_859417350_n