บทสัมภาษณ์คุณหมอเกดในนิตยสาร

บทสัมภาษณ์เรื่องเคล็ดลับการดูแลรูปร่างและความงามของคุณหมอเกดในนิตยสาร LIPS. ขอบคณนิตยสาร Lips นะค่ะ

481817_378956358859562_335571437_n